MSI All In One – Pro20 E 6M-T
کامپیوترهای بدون کیس MSI یک راهکار کامل برای حفظ فضا در محل کار و رستوران شما است. این سیستم ها با پردازنده های کارآمد و پورت های مورد نیاز جهت اتصال تجهیزات فروشگاهی طراحی شده اند.