حقوق و دستمزد

 

 

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در رستوران ها نمونه بارزی از محاسباتی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن و بدون هرگونه خطایی انجام شوند.

عملیات مرتبط با محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد علاوه بر پیچیدگی محاسبات از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت بروز هرگونه خطایی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، موجبات نارضایتی یشان فراهم شده و مدیریت نیروی انسانی را با چالش مواجه میسازد. 

به دلیل تنوع شیوه های محاسبه و تعداد عوامل تاثیرگذار از قبیل عوامل حکم، عوامل کارکردی، بدهی های اقساطی و دقت و ظرافت در انجام محاسبات نیاز به طراحی نرم افزاری است که توانایی پاسخگویی به نیازهای گوناگون کاربران را داشته باشد.