سخت افزار

 

 

1– پیجر های رستورانی، فست فود و فودکورت

2- فراخوان های مشتری 

3- پیجرهای کارواش

4- کامپیوترهای بدون کیس

5- انواع پرینترهای حرارتی و تبلت

6- کالرآیدی

7- صندوق های فروشگاهی

8- کاغذهای پرینتر و فیش گیر رستورانی