پیجر فود کورت ها و فست فودها

 

 

فست فودها و فودکورت ها پرکاربردترین مکان برای استفاده از سیستم پیجر به حساب می آیند . فودکورت ها به دلیل در کنار هم قرار گرفتن چندین مجموعه از فست فودها و رستوران ها و … بوجود می آیند، به دلیل ازدحام سر و صدای زیاد نمی توان فروش های سنتی برای نوبت دهی استفاده کرد به همین دلیل برای خدمت رسانی بهتر می توان از پیجرهای پرسان در این مکان ها استفاده کرد.
پرسان بزرگترین و با کیفیت ترین پیجر های کاملا ایرانی است که می توان با توجه به قابلیت های آن می توان در این مکان ها استفاده کرد.