پیجر فراخوان صوتی و نمایشگر

  • نمایشگر
  • دارای تابلو 3 رقمی که می تواند از شماره 1 الی 999 را نمایش دهد
  • در سه نوع یک عددی، سه عددی عمودی و سه عددی افقی ( 4 عددی و بیشتر بنا به درخواست مشتری)
  • قابلیت نمایش شماره های قبلی و پاک کردن شماره های مراجعه کرده توسط فرستنده( در مدل های 2 ردیف به بالا)