پیجر های کارواش

محیط کارواش ها به دلیل سرو صدای و هرج و مرج مستلزم وجود سیستم نوبت دهی مناسب جهت مدیریت صف و نظم دهی بخشیدن به کار و برای رفاه حال مشتریان جهت شستشوی خودرو می باشد.

شرکت پرسان بزرگترین و باکیفیت ترین پیجر کاملا ایرانی است که میتوان با توجه به قابلیت های آن در این گونه محیط ها استفاده کرد.

خدمات کارواش در کارواش المپیک