نرم افزار های رستورانی

نرم افزار های رستورانی به صاحبان مجموعه های رستورانی کمک می کند تا کسب و کار خود را به صورت کارآمدتری اداره کنند. به کمک این نرم افزار ها، صندوق های قدیمی حذف شده و کارکنان می توانند با سرعت بیشتری سفارشات مشتریان را دریافت نمایند، اشتباهات در آشپزخانه کاهش پیدا می کند، مشتریان به سرعت سفارشات خود را دریافت می کنند، میزها با سرعت بیشتری پر و خالی می شوند، امکان کنترل و مدیریت فرآیند خریداری مواد اولیه مناسب برای تهیه غذا فراهم می گردد و همچنین حذف آسان مواد غذایی امکان پذیر می گردد و در نهایت لازم به ذکر است حساب فروش با سرعت بالایی قابل محاسبه و بررسی می باشد.

در کنار کمک به عملیات روزانه مرتبط با اداره رستوران، این سیستم ابزار مناسبی برای پخش حسابداری رستوران خواهد بود و گزارش مناسبی برای اظهارنامه مالیاتی، تهیه اطلاعات سود و زیان و اطلاعات  لازم برای ثبت دفاتر قانونی را برای صاحبان این کسب و کارها فراهم می آورد.

مزیت این نرم افزار در مقایسه با سایر نرم افزار های مالی موجود در بازار این است که طراحی این نرم افزار به طور اختصاصی برای مدیریت فرآیندهای مجموعه های رستورانی و کسب و کار های مشابه تهیه شده و کاملاً منطبق بر نیازهای این کسب و کار می باشد و با اجتناب از پیچیدگی های عمومی سایر نرم افزار های موجود در بازار، نرم افزار سپیدز محیط بسیار ساده ای را برای مکانیزه کردن اغلب فرآیند های این مجموعه ها فراهم می آورد.