نرم افزار حسابداری و انبارداری

 

 • حذف صندوق های قدیمی ثبت سفارش مشتریان
 • کنترل خودکار سفارشات و فروش روزانه
 • کنترل گردش نقدینگی صندوقداران
 • ایجاد چند صندوق که بصورت موازی با هم کار می کنند
 • کنترل عملیات فروش و ارائه گزارشات مربوطه
 • کنترل موجودی کالا در انبار ها و پای کار تولید
 • تعیین فرآیند تولید محصول و کمک به شناسایی انحرافات مصرف مواد
 • ایجاد حسابداری مالی
 • کنترل عملیات مالی رستوران های زنجیره ای
 • ارسال سفارشات بصورت خودکار به مراکز مختلف رستوران
 • ایجاد امنیت مالی با فرآیند های فروش