نرم افزار حسابداری یکپارچه مالی

 

از ویژگی های متمایز این محصول یکپارچگی آن با نرم افزار فروش سپیدز می باشد که به واسطه این قابلیت انتقال اطلاعات از نرم افزار فروش به نرم افزار مالی به راحتی و در کمترین زمان انجام می شود و خطاهای احتمالی ناشی از جا به جایی دستی اطلاعات کاهش خواهد یافت.

زیر سیستم های نرم افزار سیما

حسابداری ساده و پیشرفته

امکان دریافت سند از سیستم فروش سپیدز

امکان استفاده حسابداری 4 سطح (ساده) تا 8 سطح (پیشرفته) تفصیلی

امکان صدور اسناد کل به صورت دوره ای و روزانه

گزارش مرور حسابها به تفکیک گروه کل،معین

دریافت و پرداخت

امکان ثبت کل عملیات دریافت و پرداخت

امکان ثبت عملیات چک

امکان تعریف تمام فرم ها با توجه به فرآیند مورد نیاز مشتری

انبار تولیدی

امکان تعریف آنالیز کالا به صورت کلی یا تفکیک شعب

امکان کنترل مصرف مواد و مغایرت مصرف با توجه به آنالیز تعریف شده

امکان تهیه گزارش و نمودار سود وزیان به تفکیک محصول

امکان تهیه گزارش به تفکیک انبار،کالا،تامین کننده و…

حقوق و دستمزد

صدور احکام انفرادی و گروهی

صدور سند حسابداری به تفکیک هر شعبه

ورود اطلاعات کارکرد ماهانه کارکنان به صورت دستی یا ارتباط دستگاه حضورغیاب

فروش بازرگانی

امکان تعریف اعلامیه قیمت برای کالاها و خدمات

صدور سند حسابداری اتوماتیک اسناد فروشی

گزارش مرور فروش و سایر گزارشات به تفکیک

انبار بازرگانی

گزارش کنترل مصرف کالا

گزارش سود وزیان محصول

ثبت جزئی ترین مواد استفاده