حسابداری 4 سطحی و 8 سطحی

 

سیستم حسابداری دوبل به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه مالی سپیدز، امکان اطلاعات مالی سپیدز، امکان دریافت، طبقه بندی، جمع بندی و یکپارچه سازی اطلاعات مالی از سایر سیستم ها همچون انبار، فروش، دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد را بصورت خودکار فراهم کرده و گزارش های مالی یکپارچه ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف به شما ارائه می دهد.

این سیستم علاوه بر امکان نگهداری اطلاعات مالی شعب، قابلیت تفکیک فروش و هزینه هزینه هر شعبه و تهیه گزارشات کامل مالی به صورت یکپارچه را فراهم می سازد. این اطلاعات با کمترین تغییر و اعمال کنترل های لازم، از قابلیت اطمینان بالایی نیز برخوردار است.

افزایش کنترل و کمک به تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و به روز، ضمن سهولت و سرعت دریافت اطلاعات مالی زیر مجموعه ها موجب می شود، که مدیران بهتر و در زمان مناسب بتوانند کنترل های لازم را انجام داده و تصمیم گیری کنند.