این سیستم علاوه بر داشتن تمامی امکانات و ویژگی های انبار داری پیشرفته، ماژول های ذیل را نیز دارا می باشد:
  1. کنترل مصرف مواد شامل صدور حواله مصرف بر اساس نیاز تولید و فروش، صدور حواله کالا بر اساس در خواست شعب
  2. تعریف آنالیز مواد ( مواد تشکیل دهنده BOM) بصورت درختی ( چند سطحی ) با قابلیت کنترل در هر سطح
  3. بهای تمام شده کالا بر اساس BOM
  4. تمامی موارد ذکر شده فرآیند محور بوده و به خواسته مدیران و صاحبان مجموعه های رستورانی و صنایع مشابه قابل تغییر و تعریف به تعداد نامحدود و به صورت اختصاصی برای هر مجموعه می باشد.