زمینه های فعالیت شرکت

1-تولید سیستمهای فراخوان مشتری

– پیجر ویبره مشتری و پیجر های رستورانی

– تابلو فراخوان مشتری

2-نرم افزارهای مالی

– فروش و استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای مالی و حسابداری ویژه شرکتها،اصناف و نرم افزارهای تخصصی رستوران

– مشاوره های مالی و مالیاتی

– مشاوره و تهیه قطعات جانبی راه اندازی سیستمهای اتوماسیون رستورانی (شبکه،PC،پرینتر،سفارشگیر تبلت و …)